โทรศัพท์บ้านแบบแขวน

คุณสมบัติสินค้าบางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่าย

สั่งซื้อสินค้าจำนวนมากราคาพิเศษกรุณาติดต่อฝ่ายขายโดยตรง โทร. 02 951 2020 ต่อ 18-26


REACH TELECOM TL-523

โทรศัพท์บ้านแบบแขวน ปุ่มกดมีไฟส่องสว่าง หมุนทวนหมายเลขสุดท้าย ปุ่มโอนสายเมื่อใช้กับตู้สาขา ล็อคโทรออกได้REACH TELECOM HT-9902

ปุ่มโอนสายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา ปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้ หมุนทวนหมายเลขสุดท้าย ปุ่มปิดเสียงชั่วคราวREACH TELECOM JL-501

มีไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า ปุ่มทวนหมายเลขสุดท้าย ปุ่มโอนสายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา REACH TELECOM TL-300 v.2

ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง ทวนหมายเลขสุดท้าย ปุ่มปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราวREACH TELECOM HT-2102

มีปุ่มโอนสายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา ปรับค่า FLASH TIME 100/600 mSec  ปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้REACH TELECOM TL-500

ทวนหมายเลขสุดท้าย ปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว มีปุ่มโอนสายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขาREACH TELECOM TL-400

ปุ่มทวนหมายเลขสุดท้าย ปุ่มปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว ปุ่มโอนสายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา